Η μεθοδολογία μας

Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της ελληνικής και διεθνούς δικαιόχρησης έχουν αποκρυσταλλώσει μια ξεκάθαρη μεθοδολογία franchise consulting και franchise development, η οποία οδηγεί με απόλυτη βεβαιότητα και ασφάλεια στο επιθυμητό αποτέλεσμα και στην επιτυχία!
Στη so easy franchise θεωρούμε ότι κανείς δε γνωρίζει τα δεδομένα του κλάδου, στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρησή του, καλύτερα από τον ίδιο τον επιχειρηματία.
Στόχος της εταιρίας μας είναι να γνωρίσουμε κατ΄αρχάς την επιχείρηση που πρόκειται να αναπτύξουμε και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί.
Μετά την αναλυτική ενημέρωσή μας από τον υποψήφιο πελάτη – δικαιοπάροχο (franchisor) θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε αν η επιχείρηση του μπορεί να αναπτυχθεί με τη μέθοδο της δικαιόχρησης, ή ποια εναλλακτική μέθοδο ανάπτυξης ενός δικτύου πωλήσεων μπορεί να εφαρμόσουμε.
Θα του υποδείξουμε επίσης, πώς να αξιοποιήσει καλύτερα τα δεδομένα που προκύπτουν από την ανάλυση της αγοράς και του κλάδου του, αναπτύσσοντας και ενισχύοντας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και πώς θα αποφύγει τα λάθη που εμφανίζονονται τις περισσότερες φορές σε ένα δίκτυο Franchise.
Με τον τρόπο αυτό, αξιοποιόντας την μεγάλη επιχειρηματική μας εμπειρία, μπορούμε να προτείνουμε λύσεις, πεδία εφαρμογής και διαδικασίες βελτίωσης και ανασχεδιασμού του τρόπου λειτουργίας, ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί με επιτυχία.
Ο τρόπος προσέγγισης και η μεθοδολογία μας χωρίζεται σε 6 διαφορετικές φάσεις.
Η επιτυχία της κάθε φάσης συνδέεται με τις υπόλοιπες, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι ο υποψήφιος πελάτης απαιτείται να ακολουθήσει υποχρεωτικά όλες τις φάσεις!
Η μεθοδολογία μας είναι ευέλικτη, ώστε να μπορεί να αξιολογεί και να αξιοποιεί τα στοιχεία εκείνα που δουλεύουν σωστά σε μία επιχείρηση και τα οποία αποδίδουν και να επεμβαίνει μόνο σε αυτές τις διαδικασίες που απαιτούν ενίσχυση και βελτίωση.
Η μόνη φάση της διαδικασίας, η οποία κρίνεται σε κάθε περίπτωση απαραίτητη είναι η πρώτη φάση της εισαγωγικής γνωριμίας:
ΦΑΣΗ Ι:
Διερεύνηση αντικειμένου επιχείρησης – γνωριμία εταιρείας και υποδομών της – ανάλυση και αξιολόγηση ανταγωνισμού (ευκαιρίες, απειλές, δυνατά σημεία – αδυναμίες), ανάλυση περιβάλλοντος (κοινωνικό, πολιτικό – νομικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον), με στοιχεία που λαμβάνουμε από τον επιχειρηματία ή τα στελέχη του σε συνδυασμό με στοιχεία και δεδεμένα από τις πιο πρόσφατες έρευνες του κλάδου και της αγοράς.
Ο σκοπός της συγκεκριμένης εισαγωγικής φάσης είναι αναγνωριστικός.
Το πρώτο αυτό βήμα είναι το σημαντικότερο της όλης διαδικασίας και είναι αυτό που παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία κάθε franchise project και κάθε εξειδικευμένης υπηρεσίας στο χώρο της δικαιόχρησης  που αναλαμβάνουμε να φέρουμε εις πέρας.
ΦΑΣΗ ΙΙ:
Προετοιμασία και δημιουργία ή μορφοποίηση – επανασχεδιασμός – επανακαθορισμός καντρικής επιχειρηματικής ιδέας (εάν μιλάμε για υφιστάμενο σύστημα) του concept του συστήματος Franchise
Στόχος της δεύτερης αυτής φάσης της μεθοδολογίας μας είναι το “Πακέτο Franchise” που θα προκύψει να διαθέτει μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και να εμπερικλείεται σε μια ιδιαίτερα ελκυστική επιχειρηματική πρόταση για τους υποψήφιους δικαιοδόχους, η οποία θα προσδίδει υπεραξία στο προϊόν ή την υπηρεσία μας.
Τα παραδοτεά αυτής της Φάσης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την εκπόνηση όλων των αναγκάιων ενημερωτικών υλικών, όπως ενημερωτικό φάκελο δικαιοδόχου με περιγραφή του concept, οικονομοτεχνική μελέτη που θα περιγράφει την επένδυση και την απόδοση της επένδυσης για τον υποψήφιο συνεργάτη, αλλά τη σύμβαση franchise.
Το συνολικό αυτό “πακέτο” συμπληρώνεται από ειδικές ελκυστκές παρουσιάσεις σε ηλεκτρονική μορφή οι οποίες χρησιμοποιούντια από το τμήμα πωλήσεων μας για να παρουσιάσουν το concept του κάθε πελάτη μας σε υποψήφιους δικαιοδόχους.
Και αυτή η διαδικασία που εφαρμόζεται σε κάθε δικαιοδόχο αποτελεί καινοτομία στο χώρο της ελληνικής δικαιόχρησης.
ΦΑΣΗ ΙΙΙ:
Συγγραφή ή συντονισμός της συγγραφής των εγχειριδίων οργάνωσης και λειτουργίας Ε.Ο.Λ.
Το βήμα αυτό είναι υψίστης σημασίας για την οργάνωση και τη σωστή λειτουργία της κάθε αλυσίδας σύμφωνα με τα ποιοτικά πρότυπα που έχουν τεθεί εξ’ αρχής, ενώ τα εγχειρίδια αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συστήματος franchise και – πολλές φορές – μέρος της σύμβασης δικαιόχρησης.
Σε περίπτωση που υπάροχυν ήδη Ε.Ο.Λ. μπορούμε να αναλάβουμε την αξιολόγηση βελτίωσης τους και την γνωμοδότηση ταύτισης τους με τις διαδικασίες και τις αρχές λειτουργίας του συστήματος franchise.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εγχειρίδα, αναλαμβάνουμε, είτε να συγγράψουμε εμείς τα Ε.Ο.Λ., είτε να συντονίσουμε και να επιβλέψουμε την υλοποίηση της συγγραφής τους από τα εσωτερικά τμήματα της εταιρίας σας.
ΦΑΣΗ ΙV:
Ανάπτυξη του δικτύου franchise – πωλήσεις σε δικαιοδόχους
Στόχος της συγκεκριμένης φάσης είναι να επιτύχουμε την ανάπτυξη ή την περαιτέρω διεύρυνση του δικτύου σας.
Μέσα από συγκεκριμένες κινήσεις προβολής και προώθησης της επιχειρηματικής σας πρότασης και εφαρμόζοντας πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες  φιλτραρίσματος των υποψήφιων δικαιοδόχων μπορούμε να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα: Ανάπτυξη και πωλήσεις!
Η στενή συνεργασία με την μητρική εταιρεία επιτρέπει στον δικαιοπάροχο να έχει ανά πάσα στιγμή τον απόλυτη έλεγχο της διαδικασίας και της πορείας των πωλήσεων .
Η επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων είναι το ουσιαστικό γνώρισμα της so easy franchise και των στελεχών της.
ΦΑΣΗ V:
Λειτουργία και Υποστήριξη του Δικτύου.
Πρόκειται για την κοινώς αποδεκτή παραδοχή, ότι η υποστήριξη μετά την πώληση είναι ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά μιας επιχειρηματικής πρότασης franchise.
Το Α και Ω της επιτυχίας του κάθε συστήματος franchise!
Στόχος αυτής της φάσης είναι η βελτιστοποίηση παροχής αυτής της υπηρεσίας από την πλευρά του Δικαιοπαρόχου (Franchisor), ώστε το δίκτυο να λαμβάνει τις αναγκάιες και κρίσιμες για την επιτυχή λειτουργία του υπηρεσίες και να επιτυγχάνει τη μέγιστη απόδοσή.
Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των τμημάτων franchise αξιοποιεί την τεράστεια επιχειρηματική εμπερία της so easy franchise, αφού υποστηρίζουμε με επιτυχία καθημερινά περισσότερους από 150 δικαιοδόχους!
Ο ευχαριστημένος δικαιοδόχος είναι ο επιτυχημένος δικαιοδόχος!
ΦΑΣΗ VΙ:
Συμβουλευτική – After sales service
Παραμένουμε δίπλα σας για οποιοδήποτε θέμα προκύψει και χρειάζεστε τη γνώμη των έμπειρων στελεχών μας, ΣΥΝΕΧΩΣ!

2018-01-09T19:57:53+00:00 January 9th, 2018|Uncategorized|