Αναπτυχθείτε στο Εξωτερικό

Κατηγορία: Υπηρεσίες

Εμφανίσεις: 6721

Για την ανάπτυξή σας στο εξωτερικό….
…απαιτούνται κάποια πολύ συγκεκριμένα βήματα! Η εμπειρία των στελεχών της so easy franchise μας επιτρέπει να γνωρίζουμε καλά ποια είναι αυτά τα βήματα, αλλά και πώς πραγματοποιούνται ώστε να έχουν το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα!

Υπηρεσίες για την Ανάπτυξή σας στο Εξωτερικό
 Προετοιμασία – Στρατηγική Διεθνής Προβολή και Προώθηση Συντονισμός Συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις Ανάπτυξη Δικτύου – Πωλήσεις
 Desktop Research  International Franchise Marketing  International Franchise Expos & Events  International Franchise Sales
 International Concept  International Post Development
 International Franchise Facts & Figures  International Franchise Location
 International Franchise Sales Pack
 International Franchise

Λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα κατάσταση της επιχείρησής σας και συνδυάζοντάς την με τα δεδομένα της παγκόσμιας αγορά τα στελέχη μας μπορούν να σας δείξουν τον καλύτερο και πιο συμφέροντα τρόπο για να πραγματοποιήσετε την έξοδό σας στο εξωτερικό!

Σε συνεργασία με τα στελέχη σας σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας είτε όλες μαζί σε ένα ολοκληρωμένα πακέτα ή ανεξάρτητα την καθεμία, εάν αυτό είναι που εξυπηρετεί την περίπτωσή σας. Παρακάτω δίνεται μια μικρή περίληψη των ενεργειών που μπορούμε να προσφέρουμε:

Προετοιμασία – Στρατηγική

Desktop Research:
Πραγματοποιούμε έρευνα των ξένων αγορών στις οποίες σκεφτόμαστε να αναπτυχθούμε, έτσι ώστε να συγκεντρώσουμε στοιχεία για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τις δυνατότητες ανάπτυξης και τους κινδύνους, καθώς βέβαια και την κατάσταση του ανταγωνισμού. Μετά την έρευνα τμηματοποιούμε την αγορά, στοχεύουμε τα τμήματα που μας ενδιαφέρουν και τοποθετούμαστε.

International Concept:
Προσαρμόζουμε το προς ανάπτυξη σύστημα τα δεδομένα της τοπικής – εθνικής αγοράς. Σχεδιάζουμε τη στρατηγική εξαγωγής του συστήματος στο εξωτερικό και στοχοποιούμε την αγορά μας.
International Franchise Facts & Figures:
Σχεδιάζουμε το επιχειρησιακό πλάνο του Κύριου Δικαιοπαρόχου (Master Franchisor), καθώς επίσης και των Κύριων Δικαιοδόχων (Master Franchisees) ή απλών Δικαιοδόχων (Franchisees).

Καταλήγουμε στο προφίλ του ιδανικού συνεργάτη σε επίπεδο Δικαιοπαρόχου, αλλά και Δικαιοδόχου. Σχεδιάζουμε το πλάνο στρατηγικής ανάπτυξης και οριοθετούμε την περιοχή δικαιοδοσίας του Κύριου Δικαιοπαρόχου και των δικαιοδόχων. Τέλος στοιχειοθετούμε τα οικονομικά δεδομένα, τα μισθώματα και τις αμοιβές, καθώς και όλα τα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που αφορούν στις συνεργασίες μας στο εξωτερικό.
International Franchise Sales Pack:
Σχεδιάζουμε τον ενημερωτικό φάκελο του συστήματος franchise και παράλληλα την ηλεκτρονική παρουσίαση πωλήσεων για Δικαιοδόχους και δικαιοπαρόχους. Συντονίζουμε το δημιουργικό και εποπτεύουμε τη σωστή υλοποίηση και εφαρμογή του.
International Franchise:
Αναλαμβάνουμε τη συγγραφή των συμβάσεων Κύριας Δικαιοχρησίας (Master Franchise) της επιχείρησής σας. Αναλαμβάνουμε επίσης τη σύνταξη των συμβάσεων διανομής, καθώς εισαγωγής ή εξαγωγής του συγκεκριμένου συστήματος Franchise στις αντίστοιχες αγορές (η εισαγωγή αφορά σε συστήματα του εξωτερικού που επιζητούν την ανάπτυξή τους στην Ελλάδα, ενώ η εξαγωγή σε συστήματα που δραστηριοποιούνται ήδη στην Ελλάδα και επιθυμούν να αναπτυχθούν στο εξωτερικό).
Διεθνής Προβολή & Προώθηση

International Franchise Marketing:
Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε μια διεθνή επικοινωνιακή πολιτική, γνωστοποιούμε την επιχείρηση στο εξωτερικό μέσω διαδικασιών Business2Business, εγγραφής σε τοπικά – εθνικά επιχειρηματικά δίκτυα, αξιοποίησης των Ο.Ε.Υ., των Υπουργείων Εξωτερικών της κάθε χώρας, των τοπικών επιμελητηρίων και συνδέσμων, στρατηγικών επιχειρηματικών συνεργατών, προετοιμάζοντας έτσι την ανάπτυξη του δικτύου στο εξωτερικό. Ακολουθεί Follow-up των παραπάνω ενεργειών για να διαπιστώσουμε την αποδοτικότητά τους και αναλυτική ενημέρωση στην επιχείρηση.
Συντονισμός Συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις

International Franchise Expos & Events:
Όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα, ομοίως και στο εξωτερικό οι κλαδικές εκθέσεις και οι εκθέσεις Franchise αποτελούν ένα σημαντικό και αποδοτικό μέσο ανάπτυξης του δικτύου της κάθε επιχείρησης που επεκτείνεται εκτός της Ελλάδος. Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία της συμμετοχής της επιχείρησης στις διεθνείς αυτές εκθέσεις, την εξεύρεση συνεργατών και συνεργείων στησίματος της αποστολής στην κάθε έκθεση. Σχεδιάζουμε και συντονίζουμε τη στρατηγική μάρκετινγκ, επιλέγουμε και εκπαιδεύουμε τα στελέχη που θα επανδρώσουν το περίπτερο μας, πραγματοποιούμε σεμινάρια πωλήσεων, καθορίζουμε τις διαδικασίες συλλογής των στοιχείων υποψήφιων πελατών και της ροής εξυπηρέτησής τους.

Πέρα από το σχεδιασμό αναλαμβάνουμε και την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών, καθώς και την τελική εποπτεία της εφαρμογής τους.

Έχουμε επίσης τη δυνατότητα της ιδίας συμμετοχής μας σε διεθνείς κλαδικές εκθέσεις, εκθέσεις Franchise και εμπορικές αποστολές. Μέσω αυτών των συμμετοχών παρέχουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας της έμμεσης εκπροσώπησής τους.
Ανάπτυξη Δικτύου – Πωλήσεις

International Franchise Sales:
Αναλαμβάνουμε εξ’ ολοκλήρου ή και σε συνεργασία με το τμήμα ανάπτυξης της επιχείρησής σας την πώληση και το κλείσιμο συμβολαίου Franchise ή Master Franchise.
International Post Development:
Αναλαμβάνουμε την περεταίρω υποστήριξη του Κύριου Δικαιοπαρόχου (Master Franchisor), όπου, εάν και όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.
International Franchise Location:
Η συγκεκριμένη υπηρεσία αφορά στην αξιολόγηση του φυσικού χώρου δραστηριότητας του νέου Δικαιοδόχου ή και του Κύριου Δικαιοπαρόχου.
Τα στελέχη μας διαθέτουν μεγάλη πείρα στην εξαγωγή των συστημάτων franchise στο εξωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε και στο ιστορικό της εταιρίας μας.

2018-01-09T19:35:12+00:00 January 1st, 2018|ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ|