Αναπτυχθείτε στην Ελλάδα

Για την ανάπτυξή σας στην Ελλάδα…

…απαιτούνται κάποια πολύ συγκεκριμένα βήματα, μεθοδολογία και εξειδικευμένη τεχνογνωσία!

Στη so easy franchise έχουμε τη δυνατότητα να σας δείξουμε πώς να πραγματοποιήσετε αυτά τα βήματα με τον καλύτερο και τον πιο συμφέροντα τρόπο!

Υπηρεσίες για την ανάπτυξή σας στην Ελλάδα
Δημιουργία – καθορισμός Συστήματος Δικαιόχρησης (Franchise) Εγχειρίδια Οργάνωσης & Λειτουργίας Ανάπτυξη Δικτύου – Πωλήσεις Λειτουργία & Υποστήριξη Δικτύου Συμβουλευτική
Concept & Strategy Franchise Manuals Franchise Sales Αναδιάρθωση Δικτύου Franchise Coaching
Franchise Facts & Figures  Operations Manuals Sales & Expo Coaching Κατασκευαστικές κλπ υπηρεσίες – Συντονισμός
Franchise Sales Kit
Franchise Media Plan
Franchise Legalities

Ανάλογα με την παρούσα κατάσταση του υποψήφιου δικαιοπαρόχου – συνεργάτη μας και αφού διερευνήσουμε τις ανάγκες του, παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες όχι απαραίτητα ομαδοποιημένες, αλλά και ανεξάρτητα τη μία από την άλλη.

Στη so easy franchise δεν προσφέρουμε “πακετοποιημένες” υπηρεσίες!

Λαμβάνουμε υπόψη τα δεδομένα της αγοράς σας, τις ανάγκες σας και τελικά σας προσφέρουμε μόνο ό,τι χρειάζεστε για να αναπτυχθείτε:
Δημιουργία ή Μορφοποίηση Συστήματος Διακιόχρησης (Franchise)

Concept & Strategy:
Σχεδιάζουμε ή παραμετροποιούμε στα σημεία που κρίνεται απαραίτητο το επιχειρηματικό μοντέλο Δικαιόχρησης και τη στρατηγική ανάπτυξης του δικτύου.

Franchise Facts & Figures:
Πραγματοποιούμε οικονομοτεχνικές μελέτες για την επένδυση του Δικαιοπαρόχου (Franchisor) και του Δικαιοδόχου (Franchisee).Καταλήγουμε στο προφίλ του ιδανικού δικαιοδόχου για την επιχείρηση.

Σχεδιάζουμε το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης της επιχείρησης και στοιχειοθετούμε τα οικονομικά δεδομένα και τις αμοιβές του συγκεκριμένου συστήματος Franchise.

Franchise Sales Kit:
Δημιουργούμε τον ενημερωτικό φάκελο του συστήματος Franchise, συντονίζουμε το δημιουργικό τμήμα και εποπτεύουμε την εφαρμογή του. Σχεδιάζουμε την ηλεκτρονική παρουσίαση πωλήσεων για τους δικαιοδόχους.

Franchise Media Plan:
Σχεδιάζουμε το πλάνο προωθητικών ενεργειών, προβολής και διαφήμισης της επιχείρησης και συντονισμός της εφαρμογής του.

Franchise Legalities:
Αναλαμβάνουμε την κατοχύρωση των σημάτων της επιχείρησης, τη συγγραφή της σύμβασης δικαιόχρησης και τη συγγραφή της σύμβασης χρήσης του σήματος της εταιρίας.
Εγχειρίδια Οργάνωσης & Λειτουργίας

Franchise Manuals:
Η καταγραφή κανόνων λειτουργίας και οργάνωσης, καθώς  και των προτάσεων βελτιστοποίησης αυτών είναι απαραίτητα για την εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης και για την ευκολότερη προσαρμογή των δικαιοδόχων (Franchisees) στη φιλοσοφία της.

Αναλαμβάνουμε τη συγγραφή του εγχειριδίου οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης σας ή το συντονισμό των εσωτερικών τμημάτων της επιχείρησης για τη δημιουργία αντίστοιχων εγχειριδίων ανά τμήμα.

Ανάπτυξη Δικτύου – Πωλήσεις

Πωλήσεις Franchise:
Σε συνεργασία με το τμήμα ανάπτυξης της επιχείρησης ή ανεξάρτητα από αυτό αναλαμβάνουμε τη διαχείριση και το ποιοτικό φιλτράρισμα υποψήφιων Franchisees που προέρχονται είτε από τα δικά μας μέσα προβολής (π.χ. www.easyfranchise.gr) είτε από άλλες πηγές, καθώς και το κλείσιμο συμβολαίων με υποψήφιους Franchisees.
Expo Coaching:
Ένα από τα σημαντικά και αποδοτικά οχήματα πωλήσεων είναι  οι εκθέσεις. Αναλαμβάνουμε το συντονισμό και την οργάνωση της συμμετοχής της επιχείρησης σε κλαδικές εκθέσεις και εκθέσεις Franchise.
Λειτουργία & Υποστήριξη Δικτύου

Αναδιάρθρωση Δικτύου:
Αναλαμβάνουμε τη βελτιστοποίηση και τον εξορθολογισμό του δικτύου, τη συγγραφή και δημοσίευση Δελτίων Τύπου και άλλων ποικίλων προβολών της επιχείρησης.

Πραγματοποιούμε τις εκπαιδεύσεις των δικαιοδόχων και συντονίζουμε την οργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων. Ελέγχουμε τους οικονομικούς δείκτες του δικτύου κλπ

Κατασκευαστικές κλπ υπηρεσίες – Συντονισμός:
Σε συνεργασία με εξειδικευμένες επιχειρήσεις αναλαμβάνουμε την επίλυση τεχνικών θεμάτων.
Συμβουλευτική

Franchise Coaching:
Παροχή διαρκούς συμβουλευτικής υποστήριξης όπου και όταν το επιθυμεί ο franchisor – συνεργάτης μας.

Τα στελέχη της so easy franchise διαθέτουν μεγάλη πείρα στο χώρο, κάτι που απέκτησαν μέσω της συνεχούς επαφής με την αγορά και της συμμετοχής τους σε πολλές σχετικές εκδηλώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε και στο ιστορικό της εταιρίας μας.

2018-01-09T19:35:06+00:00 January 1st, 2018|ΕΛΛΑΔΑ|