Easy marketing

so easy marketing δημιουργήθηκε για να προτείνει νέες ιδέες, καινοτόμες τεχνικές πωλήσεων με στόχο να βοηθήσει τους πελάτες μας να αναπτυχθούν μέσω της δικαιόχρησης είτε με άλλες εμπορικές μεθόδους, στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Με έμπειρα στελέχη προερχόμενα από το “πωλησιακό” marketing, προτάσσει όλες τις τεχνικές που θα αναδείξουν, γνωστοποιήσουν, τοποθετήσουν, εξάγουν, το προϊόν ή την υπηρεσία σας.

Τα κύρια στοιχεία του μάρκετινγκ είναι τα λεγόμενα 4 P που προκύπτουν από τις αγγλικές λέξεις: Product, Price, Place, Promotion (δηλ. προϊόν, τιμή, τόπος, προώθηση). Τα 4 P σχηματίζουν το μίγμα μάρκετινγκ (marketing mix) που η so easy marketing ειδικά για το προϊόν και τις υπηρεσίες σας. Η ισορροπία στα 4P καθορίζει την επιτυχία της προώθησης-προβολής των προϊόντων ή υπηρεσιών σας.

Λαμβάνουμε υπόψη τα χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες, την αξία που προσφέρετε στον καταναλωτή, τόσο χρηστικά όσο και συναισθηματικά. Σημαντικό ρόλο στην επιλογή του καταναλωτή ή του επενδυτή παίζει η τιμολόγηση. Αυτή πρέπει να είναι αντίστοιχη του προϊόντος, της ποιότητας κατασκευής του και της αξίας που προσφέρει στον καταναλωτή.  Μέσα από τη so easy marketing θα σας προτείνουμε ιδέες, εφαρμόσιμες για να αποκτήσει την αξία που πρέπει να έχει η ιδέα, το προϊόν, η υπηρεσία σας, ώστε να “πουλήσει”. Σημαντικό ρόλο παίζουν και τα κανάλια διανομής (τόπος) που συνίστανται στην εξεύρεση των κατάλληλων σημείων πώλησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας. Σας βοηθάμε στον καθορισμό των στόχων και των αποφάσεών σας, ώστε να υλοποιήσουμε για εσάς τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να πάρει η επιχείρησή σας μια σημαντική θέση στον χάρτη των ελκυστικών επενδύσεων και προϊόντων. Αποφάσεις που σχετίζονται με τα κανάλια διανομής ή το δίκτυο,  έχουν πολύ μεγάλη σημασία, διότι τα μέρη στα οποία διατίθενται τα προϊόντα επηρεάζουν άμεσα τις πωλήσεις, αλλά και την τιμή των προϊόντων σας.

Τέλος αναλαμβάνουμε την προώθηση σας, με όποιο μίγμα προβολής και επικοινωνίας συνίσταται για εσάς ( custom made marketing proposals ), μετά από έρευνα που διενεργούμε για την προκαθορισμένη αγορά και το target group, σας αλλά και με mystery shopping, μέσα από τις υπηρεσίες εκείνες του marketing :

 • Διαφήμιση
 • Προσωπική Πώληση
 • Προώθηση πωλήσεων
 • Δημόσιες σχέσεις.

Η διαφήμιση μπορεί να γίνει με πολλά μέσα για παράδειγμα, τηλεόραση , αφίσες, περιοδικά, ραδιόφωνο,social media, e-marketing κ.α. Η προσωπική πώληση γίνεται μέσω της πωλητών της επιχείρησης. Η προώθηση συνίσταται σε ενέργειες που σκοπό έχουν να επιτύχουν μεγαλύτερες πωλήσεις π.χ. κουπόνια, δωρεάν δείγματα, προώθηση μέσα στο κατάστημα κ.α. που αποτελούν ” εργαλεία” για να πουλήσουν οι πωλητές ή απευθείας η επιχείρηση. Τέλος οι δημόσιες σχέσεις αποσκοπούν στη δημιουργία δημοσιότητας και θετικής εικόνας για την επιχείρηση και τα προϊόντα που διαθέτει. Η επιθυμητή εικόνα καταξιώνει την επιχείρησής σας και την κάνει καθ’ όλα ελκυστική.

Στον καταιγισμό των καθημερινών εξελίξεων όπως και σε όλα τα θέματα και τις επιστήμες, το marketing εξελίσσετε και δουλειά μας είναι η σωστή και άρτια ενημέρωση σας, για ότι νεότερο και καινούργιο κυκλοφορεί στην εγχώρια αλλά και

παγκόσμια αγορά, που θα σας βοηθήσει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη και αύξηση των πωλήσεων σας.

Μέσα από κάθε επαφή με την so easy marketing μόνο κερδισμένοι μπορείτε να είστε!

Επενδυτικές ευκαιρίες υπάρχουν και ειδικά σε περιόδους κρίσης ο επιχειρησιακός χάρτης, η θέση των επιχειρήσεων και επιχειρηματιών, αλλάζουν συνεχώς! Δεν εννοούμε αποκλειστικά μεγάλες επενδύσεις …είναι σημαντικό να δίνεται η δυνατότητα για την εξασφάλιση μέσω της…«αγοράς» μιας θέσης εργασίας, μέσα από την ίδια την αγορά!

Εκμεταλλευτείτε την κρίση υπέρ σας και τη δυνατότητα για μια επαφή με την so easy marketing, σήμερα.

Υπηρεσίες της so easy marketing:

 1. ΣΤΟΧΟΣ: LEAD GENERATION. (εξεύρεση ενδιαφερομένων)
 2. ΣΤΟΧΟΣ: Αύξηση του BRAND AWARENESS
 3. ΣΤΟΧΟΣ: Αύξηση πωλήσεων

 

Η μεθοδολογία μας

Η μεθοδολογία μας

Περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της ελληνικής και διεθνούς δικαιόχρησης έχουν αποκρυσταλλώσει μια ξεκάθαρη μεθοδολογία franchise consulting και franchise development, η οποία οδηγεί με απόλυτη βεβαιότητα και ασφάλεια στο επιθυμητό αποτέλεσμα και στην επιτυχία!

Στη so easy franchise θεωρούμε ότι κανείς δε γνωρίζει τα δεδομένα του κλάδου, στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρησή του, καλύτερα από τον ίδιο τον επιχειρηματία.

Στόχος της εταιρίας μας είναι να γνωρίσουμε κατ΄αρχάς την επιχείρηση που πρόκειται να αναπτύξουμε και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί.

Μετά την αναλυτική ενημέρωσή μας από τον υποψήφιο πελάτη – δικαιοπάροχο (franchisor) θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε αν η επιχείρηση του μπορεί να αναπτυχθεί με τη μέθοδο της δικαιόχρησης, ή ποια εναλλακτική μέθοδο ανάπτυξης ενός δικτύου πωλήσεων μπορεί να εφαρμόσουμε.

Θα του υποδείξουμε επίσης, πώς να αξιοποιήσει καλύτερα τα δεδομένα που προκύπτουν από την ανάλυση της αγοράς και του κλάδου του, αναπτύσσοντας και ενισχύοντας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και πώς θα αποφύγει τα λάθη που εμφανίζονονται τις περισσότερες φορές σε ένα δίκτυο Franchise.

Με τον τρόπο αυτό, αξιοποιόντας την μεγάλη επιχειρηματική μας εμπειρία, μπορούμε να προτείνουμε λύσεις, πεδία εφαρμογής και διαδικασίες βελτίωσης και ανασχεδιασμού του τρόπου λειτουργίας, ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί με επιτυχία.

Ο τρόπος προσέγγισης και η μεθοδολογία μας χωρίζεται σε 6 διαφορετικές φάσεις.

Η επιτυχία της κάθε φάσης συνδέεται με τις υπόλοιπες, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι ο υποψήφιος πελάτης απαιτείται να ακολουθήσει υποχρεωτικά όλες τις φάσεις!

Η μεθοδολογία μας είναι ευέλικτη, ώστε να μπορεί να αξιολογεί και να αξιοποιεί τα στοιχεία εκείνα που δουλεύουν σωστά σε μία επιχείρηση και τα οποία αποδίδουν και να επεμβαίνει μόνο σε αυτές τις διαδικασίες που απαιτούν ενίσχυση και βελτίωση.

Η μόνη φάση της διαδικασίας, η οποία κρίνεται σε κάθε περίπτωση απαραίτητη είναι η πρώτη φάση της εισαγωγικής γνωριμίας:
ΦΑΣΗ Ι:

Διερεύνηση αντικειμένου επιχείρησης – γνωριμία εταιρείας και υποδομών της – ανάλυση και αξιολόγηση ανταγωνισμού(ευκαιρίες, απειλές, δυνατά σημεία – αδυναμίες), ανάλυση περιβάλλοντος (κοινωνικό, πολιτικό – νομικό, οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον), με στοιχεία που λαμβάνουμε από τον επιχειρηματία ή τα στελέχη του σε συνδυασμό με στοιχεία και δεδεμένα από τις πιο πρόσφατες έρευνες του κλάδου και της αγοράς.

Ο σκοπός της συγκεκριμένης εισαγωγικής φάσης είναι αναγνωριστικός.
Το πρώτο αυτό βήμα είναι το σημαντικότερο της όλης διαδικασίας και είναι αυτό που παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία κάθε franchise project και κάθε εξειδικευμένης υπηρεσίας στο χώρο της δικαιόχρησης  που αναλαμβάνουμε να φέρουμε εις πέρας.

ΦΑΣΗ ΙΙ:

Προετοιμασία και δημιουργία ή μορφοποίηση – επανασχεδιασμός – επανακαθορισμός καντρικής επιχειρηματικής ιδέας (εάν μιλάμε για υφιστάμενο σύστημα) του concept του συστήματος Franchise

Στόχος της δεύτερης αυτής φάσης της μεθοδολογίας μας είναι το “Πακέτο Franchise” που θα προκύψει να διαθέτει μοναδικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και να εμπερικλείεται σε μια ιδιαίτερα ελκυστική επιχειρηματική πρόταση για τους υποψήφιους δικαιοδόχους, η οποία θα προσδίδει υπεραξία στο προϊόν ή την υπηρεσία μας.

Τα παραδοτεά αυτής της Φάσης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την εκπόνηση όλων των αναγκάιων ενημερωτικών υλικών, όπως ενημερωτικό φάκελο δικαιοδόχου με περιγραφή του concept, οικονομοτεχνική μελέτη που θα περιγράφει την επένδυση και την απόδοση της επένδυσης για τον υποψήφιο συνεργάτη, αλλά τη σύμβαση franchise.

Το συνολικό αυτό “πακέτο” συμπληρώνεται από ειδικές ελκυστκές παρουσιάσεις σε ηλεκτρονική μορφή οι οποίες χρησιμοποιούντια από το τμήμα πωλήσεων μας για να παρουσιάσουν το concept του κάθε πελάτη μας σε υποψήφιους δικαιοδόχους.

Και αυτή η διαδικασία που εφαρμόζεται σε κάθε δικαιοδόχο αποτελεί καινοτομία στο χώρο της ελληνικής δικαιόχρησης.

ΦΑΣΗ ΙΙΙ:

Συγγραφή ή συντονισμός της συγγραφής των εγχειριδίων οργάνωσης και λειτουργίας Ε.Ο.Λ.

Το βήμα αυτό είναι υψίστης σημασίας για την οργάνωση και τη σωστή λειτουργία της κάθε αλυσίδας σύμφωνα με τα ποιοτικά πρότυπα που έχουν τεθεί εξ’ αρχής, ενώ τα εγχειρίδια αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συστήματος franchise και – πολλές φορές – μέρος της σύμβασης δικαιόχρησης.
Σε περίπτωση που υπάροχυν ήδη Ε.Ο.Λ. μπορούμε να αναλάβουμε την αξιολόγηση βελτίωσης τους και την γνωμοδότηση ταύτισης τους με τις διαδικασίες και τις αρχές λειτουργίας του συστήματος franchise.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εγχειρίδα, αναλαμβάνουμε, είτε να συγγράψουμε εμείς τα Ε.Ο.Λ., είτε να συντονίσουμε και να επιβλέψουμε την υλοποίηση της συγγραφής τους από τα εσωτερικά τμήματα της εταιρίας σας.

ΦΑΣΗ ΙV:

Ανάπτυξη του δικτύου franchise – πωλήσεις σε δικαιοδόχους

Στόχος της συγκεκριμένης φάσης είναι να επιτύχουμε την ανάπτυξη ή την περαιτέρω διεύρυνση του δικτύου σας.

Μέσα από συγκεκριμένες κινήσεις προβολής και προώθησης της επιχειρηματικής σας πρότασης και εφαρμόζοντας πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες  φιλτραρίσματος των υποψήφιων δικαιοδόχων μπορούμε να επιτύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα: Ανάπτυξη και πωλήσεις!
Η στενή συνεργασία με την μητρική εταιρεία επιτρέπει στον δικαιοπάροχο να έχει ανά πάσα στιγμή τον απόλυτη έλεγχο της διαδικασίας και της πορείας των πωλήσεων .

Η επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων είναι το ουσιαστικό γνώρισμα της so easy franchise και των στελεχών της.

ΦΑΣΗ V:

Λειτουργία και Υποστήριξη του Δικτύου.

Πρόκειται για την κοινώς αποδεκτή παραδοχή, ότι η υποστήριξη μετά την πώληση είναι ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά μιας επιχειρηματικής πρότασης franchise.

Το Α και Ω της επιτυχίας του κάθε συστήματος franchise!

Στόχος αυτής της φάσης είναι η βελτιστοποίηση παροχής αυτής της υπηρεσίας από την πλευρά του Δικαιοπαρόχου (Franchisor), ώστε το δίκτυο να λαμβάνει τις αναγκάιες και κρίσιμες για την επιτυχή λειτουργία του υπηρεσίες και να επιτυγχάνει τη μέγιστη απόδοσή.
Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των τμημάτων franchise αξιοποιεί την τεράστεια επιχειρηματική εμπερία της so easy franchise, αφού υποστηρίζουμε με επιτυχία καθημερινά περισσότερους από 150 δικαιοδόχους!

Ο ευχαριστημένος δικαιοδόχος είναι ο επιτυχημένος δικαιοδόχος!

ΦΑΣΗ VΙ:

Συμβουλευτική – After sales service

Παραμένουμε δίπλα σας για οποιοδήποτε θέμα προκύψει και χρειάζεστε τη γνώμη των έμπειρων στελεχών μας, ΣΥΝΕΧΩΣ!

 

Το πελατολόγιό μας

Στρατηγικές συνεργασίες franchise σε όλο τον κόσμο

Κατηγορία: Εταιρίες

Εμφανίσεις: 8845

Το παγκόσμιο δίκτυο της easy franchise στη διάθεση των Ελλήνων Δικαιοπαρόχων

Υπεροχή σε παγκόσμιο επίπεδο … “Η ισχύς εν τη ενώσει”

Η so easy franchise σας δίνει τώρα τη δυνατότητα να αναπτύξετε το δίκτυο σας σε στοχευμένες αγορές.

Σε συνεργασία με τις εταιρίες του ομίλου μας easy expo – easy fashion και easy f&b σας προτείνουμε εγγυημένη μεθοδολογία διεθνούς ανάπτυξης σε συγκεκριμένες αγορές στόχο.

Εδώ και 13 χρόνια συμβάλλουμε ενεργά στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό.

Ήδη περισσότερες από 20 TOP εταιρίες κάνοντας χρήση των υπηρεσιών των easy franchiseeasy expo και easy fashion, ανέπτυξαν τις πωλήσεις και τα δίκτυα των καταστημάτων τους στο εξωτερικό, είτε με local franchisees, είτε με master franchisees.

 

Το δίκτυο των συνεργαζόμενων international franchise experts ανά τον κόσμο καλύπτει τις ακόλουθες αγορές:

 1. Ρωσία– Στην αγορά της Ρωσίας έχουμε εξασφαλίσει αποκλειστική συνεργασία με την EMTG, την μεγαλύτερη εταιρεία συμβούλων και franchise για την εξεύρεση δικαιοδόχων στη Ρώσικη αγορά. Παράλληλα είμαστε αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της παγκόσμιας έκθεσης BUYBRAND Franchise Expo που διοργανώνεται κάθε χρόνο στη Μόσχα.
 2. Ουκρανία– Συνεργασία με εξειδικευμένη και έμπειρη εταιρεία στο χώρο της ανάπτυξης επιχειρήσεων ΚΖ – Consulting.
 3. Λευκορωσία – Belarus– Συνεργασία με το σύνδεσμο franchise της Λευκορωσίας και με την εταιρεία BEL-FRANCHISING.
 4. Καζακστάν– Συνεργασία με την ΚΑΖ Franchise που τελεί υπό την αιγίδα του συνδέσμου franchise του Καζακστάν, αλλά και του υπουργείου ανάπτυξης, ενώ παράλληλα αντιπροσωπεύουμε την αντίστοιχη έκθεση franchise που διεξάγεται κάθε χρόνο στο Αλμάτυ και στην Αστάνα. Στο χώρο της μόδας είμαστε αντιπρόσωποι της CAT-EXPOτης μεγαλύτερης έκθεσης μόδας στην Κεντρική Ασία.
 5. Βουλγαρία– Συνεργασία με την BG Franchising και την έκθεση franchise στη Σόφια της Βουλγαρίας.
 6. Ρουμανία– Συνεργασία με τη μεγαλύτερη εταιρεία ανάπτυξης εταιριών και την έκθεση franchise IFBE – Romania
 7. Τουρκία– Υποστήριξη της προσπάθειας των ελληνικών εταιριών μέσω του τοπικού γραφείου της easy franchise Turkey με έδρα την Κωνσταντινούπολη.
 8. Κύπρος– Υποστήριξη της προσπάθειας των ελληνικών εταιριών μέσω του τοπικού γραφείου της easy franchise Cyprus με έδρα τη Λευκωσία.
 9. Ντουμπάι – Μέση Ανατολή– Αποκλειστική συνεργασία με την έκθεση franchise Dubai – Middle East Franchise Expo – καθώς και με την εταιρεία FRANEXCEL, και τους WFA – το μεγαλύτερο δίκτυο συμβούλων που δραστηριοποιείται στη Μεση Ανατολή, Ευρώπη, Ασία και Αμερική.
 10. Κίνα– Είμαστε η μοναδική ευρωπαική εταιρεία που έχει καταφέρει να πάρει την αντιπροσωπεία της έκθεσης franchise του Πεκίνου και της Shanghai, ενώ συνεργαζόμαστε με την Franup China για την επέκταση των ελληνικών εταιριών στην αγορά της Κίνας.
 11. Γερμανία– Είμαστε η μοναδική εταιρεία συμβούλων που μπορεί να σας βοηθήσει να αναπτύξετε τις πωλήσεις σας στην Γερμανία, την Αυστρία και τις γύρω γειτονικές χώρες, είτε πρόκειται για συνεργασίες franchise, είτε για την ανάπτυξη τηε χονδρικής σας
 12. Πολωνία– Συνεργασία με την εταιρεία Fashion – Island PL
 13. Παγκοσμίως– είμαστε αποκλειστκοί συνεργάτες του franchise portal franchiseek, το οποίο δέχεται καθημερινά δεκάδες χιλιάδες επισκέχεις από υποψήφιους δικαιοδόχους από όλο τον κόσμο και μέσω του οποίου προβάλλουμε τα ελληνικά δίκτυα franchise διεθνώς.
2018-01-09T20:08:09+00:00 January 1st, 2018|Ο ΟΜΙΛΟΣ|